[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 06:53:56 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus }
| Uczniowie klas III szko?y podstawowej w dniach 26, 27 i 28 kwietnia przyst?pili do pierwszego w swoim ?yciu "egzaminu". Pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Omnibus zorganizowany przez wydawnictwo MAC Edukacja. Zadania zosta?y przygotowane przez do?wiadczonych autorów wspó?tworz?cych badania i sprawdziany kompetencji uczniów.
Sprawdzian z j?zyka polskiego, matematyki oraz przyrody bada? umiej?tno?ci okre?lone w podstawie programowej. Sprawdzian podstawowy z j?zyka polskiego sk?ada? z 14 zada?, które sprawdza?y umiej?tno?? czytania, w tym analiz? tekstu, pisania, a tak?e gramatyk? i ortografi?. Sprawdzian z matematyki, sk?ada? si? z 15 zada?, które bada?y sprawno?? rachunkow?, umiej?tno?ci geometryczne i prowadzenia rozumowa? matematycznych oraz rozwi?zywania zada? tekstowych. Natomiast sprawdzian z przyrody sk?ada? si? z 10 pyta? i sprawdza? mi?dzy innymi wiedz? dzieci na temat ro?lin, zwierz?t i kraju, w którym mieszkaj?. Wyniki sprawdzianu pozwol? pozna? kompetencje uczniów po trzech latach edukacji wczesnoszkolnej i przygotowa? ich do dalszego etapu nauki. Bardzo dzi?kujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie sprawdzianów kompetencji dla wszystkich uczniów klas trzecich. Natomiast wszystkim uczniom klas trzecich ?yczymy wysokich wyników ze sprawdzianu!
|
_ _
{ Komentarze }
| Brak komentarzy. |
_ _
{ Dodaj komentarz }
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. |
_ _
{ Oceny }
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
|
_ _