[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 06:43:06 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Uczymy si? rozwi?zywa? konflikty }
| Dnia 6 maja 2022 r. go?cili?my w naszej szkole Pani? dyrektor O?rodka Interwencji Kryzysowej w Bi?goraju Ilon? Dzido. Tematem przewodnim spotkania by?a "Efektywna komunikacja w?ród dzieci i m?odzie?y jako metoda rozwi?zywania konfliktów rówie?niczych. Przeciwdzia?ania przemocy i agresji w szkole". Uczniowie klas I-III, którzy byli uczestnikami warsztatów zostali zapoznani z podstawowymi zadaniami O?rodka Interwencji Kryzysowej. Dowiedzieli si? czym jest konflikt rówie?niczy i szkolny oraz poznali sposoby ich rozwi?zywania. Pani Ilona, która jest równie? mediatorem s?dowym wyja?ni?a uczniom czym s? mediacje. Dzieci z zaanga?owaniem uczestniczy?y w zaj?ciach, a prowadz?ca podsumowuj?c podkre?li?a, ?e konflikty od zawsze s? obecne na ?cie?ce naszego ?ycia, jednak wa?ne jest, aby potrafi? wspólnie odnajdywa? ich rozwi?zania. Pani dyrektor OIK zaoferowa?a swoje wsparcie i pomoc dla uczniów naszej szko?y w sytuacjach kryzysowych. Cieszymy si? z nawi?zanej wspó?pracy i mamy nadziej?, ?e odbyte spotkanie b?dzie bardzo pomocne dzieciom podczas rozwi?zywania ich w?asnych konfliktów. |
_ _
{ Komentarze }
| Brak komentarzy. |
_ _
{ Dodaj komentarz }
| Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze. |
_ _
{ Oceny }
|
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
|
_ _