Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
Dodane przez MTchorzewska dnia Czerwca 26 2022 16:12:00
TERMINY REKRUTACJI, O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ:

od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Składanie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkoły.

22 lipca 2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

29 lipca 2022 r. do godziny 14.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Po więcej informacji zapraszamy do panelu: Doradztwo.