Terminy rekrutacji do szkó? ponadpodstawowych
Dodane przez MTchorzewska dnia Maja 31 2022 16:12:00
TERMINY REKRUTACJI, O KTÓRYCH WARTO PAMI?TA?:

od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Sk?adanie wniosku wraz z dokumentami o przyj?cie do szko?y ponadpodstawowej.

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00
Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadpodstawowej o ?wiadectwo uko?czenia szko?y podstawowej i za?wiadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Mo?liwo?? zmiany przez kandydata wniosku o przyj?cie z uwagi na zmian? szko?y.

22 lipca 2022 r.
Og?oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szko?y.

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00
Potwierdzenie woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia szko?y i orygina?u za?wiadczenia o wynikach egzaminu zewn?trznego.

29 lipca 2022 r. do godziny 14.00
Og?oszenie listy kandydatów przyj?tych i nieprzyj?tych.

Po wi?cej informacji zapraszamy do panelu: Doradztwo.