Przedszkolaki w Zamojskiej Manufakturze S?odyczy "T?cza"
Dodane przez MagdaK dnia Kwietnia 29 2022 21:38:33
W pi?kny s?oneczny dzie? 28 kwietnia dzieci z grupy 5-latków i 6-latków wyruszy?y na wycieczk? autokarow? do Zamo?cia, do Manufaktury T?cza. Jest to Zamojska Manufaktura S?odyczy, tam powstaj? s?odkie arcydzie?a we wszystkich kolorach t?czy. Dzieci mia?y mo?liwo?? poznania ca?ego procesu produkcji, uczestniczenia w pokazie wyrobienia masy jak i dodawania do niej ró?nych barwników, nast?pnie po umyciu r?k, formowa?y i modelowa?y mas? i tak ka?dy Przedszkolak zrobi? lizaka dla siebie. Oprócz wizyty w manufakturze, dzieci zwiedzi?y Starówk? Zamojsk?, ich uwag? zwróci?y kolorowe kamienice znajduj?ce si? przy Starówce oraz Ratusz, który jest architektonicznym symbolem miasta. W drodze powrotnej pomimo zm?czenia dzieci dzieli?y si? swoimi wra?eniami. Zadowolone i u?miechni?te wróci?y do przedszkola.