„PIERWSZE SPOTKANIE Z PRZYROD?-ZMALUJMY TO RAZEM!”
Dodane przez Marta dnia Maja 09 2022 07:34:06
Milenka Ho?yst z grupy 6 -latków b?dzie reprezentowa?a nasze przedszkole w Przyrodniczym Konkursie Plastycznym "Pierwsze spotkanie z przyrod? - zmalujmy to razem!". Organizatorem konkursu jest Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych O?rodek Zamiejscowy w Lubartowie. Zasad? udzia?u w konkursie jest przygotowanie, wspólnie z rodzicem, pracy plastycznej dowoln? technik? tak, aby stanowi?a spójn? ca?o??. Praca jest podzielona na 2 cz??ci: lew? stron? wykona?a Milenka, natomiast praw? - jej mama - Pani Marta Ho?yst.
Trzymamy kciuki i ?yczymy powodzenia!