Dalej w formie
Dodane przez zette dnia Maja 13 2022 09:18:49
W dobrym stylu zaprezentowali si? nasi uczniowie podczas zawodów w dru?ynowych zawodach LA, które odby?y si? na pi?knym stadionie w Bi?goraju. Od pierwszych chwil mieli?my powody do rado?ci. Na 100 m zaj?li?my trzy pierwsze miejsca. Zwyci??y?a Julia Kura? przed Zofi? Knapik i Iz? Czajk? poprawiaj?c przy okazji ponad dwudziestoletni rekord szko?y. Na tym samym dystansie II miejsce zaj?? Mateusz S?d?ak. Kolejne sukcesy to bieg na 300 m i zwyci?stwo Martyny Dyl i Patryka Marczaka. W konkurencjach rzutowych Zofia Wójcik by?a pierwsza a Jakub Boguszewski drugi w rzucie oszczepem, natomiast Zuzanna Kozio? i Vanessa Wojciechowska by?y "ex aequo" II w pchni?ciu kul?. Na zako?czenie na II miejscach uplasowa?y si? nasze sztafety 4x100 m biegn?c w sk?adzie Zofia Knapik, Izabela Czajka, Julia Kura? i Eliza Krasnod?bska. Ch?opcy startowali w sk?adzie Mateusz S?d?ak, Miko?aj Papierz, Sebastian Sta?czyk i Kacper Sawa.
W ko?cowym efekcie dru?ynowo dziewcz?ta uplasowa?y si? na II miejscu a ch?opcy na III miejscu. Oprócz wy?ej wymienionych punkty dla dru?yny zdobywali: Justyna Grzywna, Patrycja Myszak, Katarzyna Wójcik, Wiktoria Kaczor, Alessandra Pyda, Zuzanna Knapik, Karolina Bielak, Konrad Ma?yszek, Bart?omiej Kaczor, Karol B?azik, Jakub Kiszczak, Pawe? Góra, Bart?omiej Sta?czyk. Gratulujemy i ?ciskami kciuki za dziewcz?ta, które awansowa?y dalej!!