To by?y zawody!
Dodane przez zette dnia Maja 18 2022 09:47:10
Królowa sportu lekkoatletyka dalej ma si? dobrze w naszej szkole. Teraz nasi najm?odsi sportowcy bardzo dobrze wypadli w rekordowej obsadzie na zawodach powiatowych w 3-boju LA klas IV i m?odszych, które odby?y si? 12 maja na pi?knym stadionie w Bi?goraju. Po?ród 27 szkó? nasze reprezentacje uplasowa?y si? na wysokich miejscach: ch?opcy zdobyli puchar i br?zowe medale a dziewcz?ta by?y tu? za podium na miejscu IV. Szko?? reprezentowali: Maja Omiotek, Emilia ?liwi?ska, Natalia Myszak, Oliwia Dyl, Polina Tereshchenko, Maciej Ko?odziej, Mi?osz Lipi?ski, Damian Kwapisz, Miko?aj Bednarz, Damian Kie?basa. Gratulujemy dobrej postawy!!