[ Strona G?ówna ˇ Galeria ˇ SzukajCzerwca 26 2022 06:46:24 ]
{ Nawigacja }
Strona G?ówna
Deklaracja dost?pno?ci
Dyrekcja
Nauczyciele
Historia
Patron
Podr?czniki religia 2022/2023
Kontakt

_ _
{ Przedszkole }
S?oneczka

Tygryski

Biedronki

Motylki

Krasnoludki

_ _
{ NAUKA ZDALNA }

TEAMS

Kszta?cenie na odleg?o?? - poradnik

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie - poradnik uodo

Poradnik - nauczyciele, dyrektorzy

_ _
{ Dla Uczniów }
e-nauczanie
Pasma edukacyjne
ZDALNE LEKCJE

Zadania dla klasy VIII

MEN
OKE Kraków

_ _
{ Dla Rodziców }
Infolinia

_ _
{ E-dziennik }
Regulamin
Instrukcje
Formularz
Zak?adanie konta

E-dziennik
_ _
{ I O D }
Funkcj? Inspektora Ochrony Danych, o którym mowa w Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pe?ni Ewa Myszkowiak, tel. 604521364 e-mail: biuro@myszkowiak.pl.

RODO-informacja-ogolna-SZS
_ _
{ Dokumenty }

Statut

Koncepcja pracy szko?y

Koncepcja pracy przedszkola

_ _
{ Doradztwo }
SZKOLNY KLUB
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
_ _
{ Logowanie }
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_ _
{ Użytkownicy }
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 43
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: JustynaZ
_ _
{ BIP }
_ _
{ Patron }
|

DROGA ?YCIOWA

JÓZEFA PI?SUDSKIEGO

 

5 XII 1867

– w Zu?owie na Wile?szczy?nie urodzi? si? Józef Pi?sudski, syn by?ego komisarza Rz?du Narodowego w 1863 roku Józefa Pi?sudskiego i Marii z Billewiczów.

1885

– zako?czenie nauki w gimnazjum wile?skim.

1887–1892

– pobyt na zes?aniu.

1894–1899

– Pi?sudski zostaje jednym z przywódców PPS i redaktorem pisma „Robotnik”.

1899

– ucieczka ze szpitala wi?ziennego w Petersburgu.

1905

– pertraktacje w Japonii.

1905–1908

– Pi?sudski zostaje przywódc? Organizacji Bojowej PPS.

1908

– akcja pod Bezdanami.

1 XII 1912

– Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg?o?ciowych mianuje J. Pi?sudskiego komendantem g?ównym Polskich Si? Zbrojnych, na wypadek wojny z Rosj?.

VIII 1914

– pocz?tek epopei legionowej.

I 1917

– Pi?sudski zostaje cz?onkiem Tymczasowej Rady Stanu.

VII 1917

– kryzys przysi?gowy w Legionach. Pi?sudski zostaje osadzony w twierdzy magdeburskiej.

VIII 1914

– Pi?sudski wraca do Warszawy i nast?pnego dnia obejmuje naczelne dowództwo tworzonych si? zbrojnych.

20 II 1919 - 9 XII 1922

– Józef Pi?sudski piastuje urz?d Naczelnika Pa?stwa.

19 III 1920

– Pi?sudski otrzymuje nominacj? na stopie? pierwszego marsza?ka Polski.

15 VIII 1920

– pocz?tek polskiej kontrofensywy znad Wieprza.

1922–1926

– pobyt w samotni w Sulejówku.

12 V 1926

– zamach stanu. Pi?sudski powraca do ?ycia politycznego i w nast?pnych latach pe?ni urz?d ministra spraw wojskowych, przej?ciowo równie? prezesa Rady Ministrów.

1926

– Pi?sudski ostatecznie rozstrzyga w Genewie spraw? konfliktu z Litw?.

1928

– reorganizacja naczelnych w?adz wojskowych w kraju. Józef Pi?sudski zostaje generalnym inspektorem si? zbrojnych

1933

– zamys? wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom hitlerowskim. W nast?pnym roku zostaje zawarty pakt nieagresji z Trzeci? Rzesz?.

12 V 1935

-  o godzinie 2045 Józef Pi?sudski umiera w Belwederze.

Szcz?tki marsza?ka zostaj? z?o?one najpierw w krypcie ?w. Leonarda, a potem w krypcie pod Wie?? Srebrnych Dzwonów katedry wawelskiej. Rok pó?niej odby?a si? uroczysto?? pochowania serca J. Pi?sudskiego i jego matki na wile?skim cmentarzu na Rossie.

|
_ _